Slovníček pojmů

Slovníček pojmů
ABCD
E
F
G
H
I
J
K
L
MN
O
P
Q
RSTUV
W
X
Y
Z

Pripravili sme pre vás slovníček najdôležitejších pojmov, ktoré používame v rámci Pharmatestu

A

Amselova kritéria

kritéria sloužící k diagnostice vulvovaginitidy, zahrnují celkem 4 příznaky: typický výtok, pozitivní aminový test (rybí zápach), při mikrobiologickém vyšetření sekretu nález změněných epitelií pokrytých baktériemi, pH pochvy> 4,5

B

Bércový vřed

je závažným stavem, který vyžaduje neprodlené řešení. Jedná se o chronické narušení kožního krytu bérce, tedy oblasti dolní končetiny od kolene ke kotníku. Je komplikací chronické žilní nedostatečnosti, kdy je narušen mechanismus návratu žilní krve.

C

Chronická žilní nedostatečnost

je onemocnění žilního systému dolních končetin s velmi širokou symptomatologií plynoucí z nedostatečné funkce žil a stagnace krve v žilním systému

D

Dekongestiva, dekongestanty

je to totéž, látky způsobující odkrvení

Doplněk stravy

je potravina, která se od potravin pro běžnou spotřebu odlišuje vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a která byla vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.

G

Glykogen

složitý cukr, který se nachází na povrchu poševní sliznice; činností epitelu sliznice a přítomných baktérií mléčného kvašení dochází ke štěpění glykogenu na kyselinu mléčnou neboli laktát, který slouží k udržení kyselého pH v pochvě v rozmezí 3,8-4,5

Guidelines

obecně se tak nazývají doporučení v managementu léčby určitého onemocnění, která vznikají na základě doporučení odborných autorit.

K

Klinická studie

je studie na lidech nebo na zvířatech, jejímž úkolem je ověření bezpečnosti a účinnosti nového léčiva, vakcíny, léčebného postupu, vyšetření, doplňků stravy či přístrojů.

Kolpitida

zánět pochvy

Kyselina mléčná

viz glykogen

M

Medicína založená na důkazech

vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty

Mezinárodně uznávané léčebné postupy

viz guidelines

Mikronizace (léčivé látky)

je proces, při kterém jsou obsažené látky léčiva zpracovány na drobné částečky umožňující lepší využití a vstřebávání těchto látek

N

Nosní kortikosteroidy

látky, které se aplikují přímo na nosní sliznici

P

Probiotika

životu prospěšné baktérie vyskytující se u člověka v pochvě nebo v gastrointestinálním traktu, jedná se o fyziologické mikroorganismy

R

Rhinitis

zánětlivé onemocnění nosní sliznice

Rhinokonjunktivitida

zánětlivé onemocnění nosní sliznice a spojivky

Rhinosinusitida

zánětlivé onemocnění nosní sliznice a vedlejších nosních dutin

S

Sanorinismus

zduření nosní sliznice a vznik nosní neprůchodnosti v důsledku dlouhodobého užívání nosních kapek s vazokonstrikčními účinky

Senná rýma, alergická rýma

rýma způsobená alergenem, tj. látkou vyvolávající nadměrnou imunitní reakci, alergii

SIT

specifická imunoterapie.

Sympatomimetika

látky, které napodobují účinky podráždění sympatického nervového systému

T

Trombóza

je stav, při kterém dochází ke sražení (koagulaci) krve za vzniku trombu, tj. krevní sraženiny, která je tuhá, matná na povrchu a pevně lne ke stěnám cévy

U

Účinná látka

je chemická sloučenina, která je nositelem vlastních účinků léku nebo jiného přípravku

Účinnost

účinnost přípravků je vždy třeba posuzovat vzhledem k indikaci a konkrétnímu pacientovi a jeho zdravotnímu stavu. V našem případě jsme účinnost definovali jako kombinaci síly doporučení a kvality důkazů, které jsou výsledkem klinické studie s pacienty. Pro různé skupiny léků volíme vždy nejnovější relevantní studie a nejnovější doporučení odborných společností.

V

Vaginální mikrobiom

poševní prostředí s velkým počtem baktérií mléčného kvašení

Venofarmaka

jsou látky, které dokáží ovlivňovat funkci žil, především dolních končetin různými mechanismy účinku, např. zvyšováním tonu žilní stěny, snížením křehkosti a propustnosti kapilár

Volně prodejný lék

je lék, který není vázán na lékařský předpis

Vulva

je název pro vnější ženské pohlavní orgány. Skládá se z poševní předsíně, v které ústí močová trubice a pochva. Vpředu se nachází klitoris. Ze stran je vulva chráněná dvěma páry stydkých pysků. Vulva je využívána při močení, pohlavním styku, mastrubaci, menstruaci a porodu.

Vulvovaginitida

je zánětlivé postižení vulvy a vaginy