Jediný internetový srovnávač doplatků na léky

Jediný internetový srovnávač doplatků na  léky

Zadejte název léku, na který doplácíte

Zadejte název léku, který vám váš lékař předepsal a na který doplácíte, do prázdného řádku níže

Po zadání počátečních písmen léku vám našeptávač v políčku pro vyhledávání začne nabízet varianty léku s různým množstvím účinné látky nebo účinných látek a s různou velikostí balení.

Dbejte proto vždy na to, abyste vybrali lék přesně podle množství účinné látky a velikosti balení, který skutečně užíváte. Tyto údaje najdete vždy na krabičce léku.

Co i-Doplatky nevyhledají?

Žádné varianty pro léky  s lékovou formou s prodlouženým uvolňováním (extended release – XR).

Injekční přípravky (např. insuliny, očkovací látky apod.).

Varianty léků, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vůbec (např. antikoncepce, volně prodejná léčiva, jejichž cena není regulována).

V případě, že došlo k 1. dni tohoto měsíce ke změně v úhradě daného léku, může se projevit výše aktuálního doplatku ve srovnávači až s několikadenním zpožděním. Aktuální výši doplatku je proto vždy důležité zkontrolovat ve Vaší lékárně.