Jak se může projevovat reflux?

Reflux se vyskytuje čas od času i u zdravých jedinců. Potíže nastávají, když je jícen vystaven působení žaludečního obsahu příliš často. Kromě pálení žáhy se objevují i další související příznaky, jako je plynatost, pocitem plnosti a přejedení v nepoměru k objemu snědeného jídla, pocitem netrávení nebo pocitem nemožnosti odříhnout. Všechny tyto stavy jsou pro člověka velice nepříjemné a je vhodné se zaměřit na jejich účinné odstranění.

Jak se může ještě projevovat reflux?

V některých případech se reflux projevuje nejen pálením žáhy, ale také regurgitací – zatékáním obsahu žaludku nebo jídla do jícnu a do úst, obtížným polykáním, pocitem uvíznutí sousta v jícnu, bolestí při polykání za hrudní kostí, pocitem cizího tělesa v krku, zvýšeným říháním, záchvatovitým sliněním, nucením na zvracení, zvracením, bolestí na hrudi, bolestí v horní části břicha. To vše může být doprovázeno plynatostí, pocitem plnosti a přejedení v nepoměru k objemu snědeného jídla, pocitem netrávení nebo pocitem nemožnosti odříhnout. Všechny tyto stavy jsou pro člověka velice nepříjemné a je vhodné se zaměřit na jejich účinné odstranění.

Co můžeme ovlivnit sami? Jaká jsou účinná režimová opatření při refluxu?

  • Vyvarujte se kouření.
  • Nepracujte v předklonu, nezvedejte těžké předměty, vyvarujte se opakovaného předklánění a ohýbání, nenoste oděv stahující břicho.
  • Nespěte na břiše. Vhodně upravte lůžko. Mělo by být lehce zvednuté směrem k hlavové části. Častou chybou je umístění polštářů pod hlavu, které však nezajistí zvednutí celého trupu směrem k hlavě a žádoucí zajištění spádu z jícnu do žaludku. Další chybou je umístění polštáře pod trup. Tato doporučení jsou důležitá zvlášť v případech, kdy se u vás vyskytují noční projevy refluxu.
  • Naše strava by měla být bohatá na bílkoviny a podávaná pravidelně a po menších porcích (6–8× denně), maximálně 2–3 hod. před spaním. Měli bychom redukovat svoji nadváhu, vyvarovat se sedavého způsobu života.
  • Vyvarujte se potravy, která zhoršuje projevy refluxu: tuky, čokoláda, máta, čerstvé pečivo, česnek, mák, cibule, kofein, alkohol, kola, džusy, čaj, kouření.
  • Svou roli hrají i faktory zvyšující riziko poškození jícnu léčivy, jako je podání nalačno, nedostatečné zapití vhodným nápojem, ulehnutí nebo práce v předklonu po požití léčiva, suchost sliznic, dehydratace, polypragmazie – užívání většího počtu léčiv, věk.

Pošlite tip na tento článok svojim blízkym