Jediný internetový srovnávač doplatků na léky

Jediný internetový srovnávač doplatků na  léky

FAQ

Jak často se aktualizují data?

Data aktualizujeme 2x měsíčně. 1. aktualizace je realizována vždy k 1. dni v měsíci a vychází z aktuálně platného Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, který zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.
2. aktualizace je realizována vždy k 20. dni v měsíci a vychází z pravidelného elektronického hlášení o vydaných léčivých přípravcích, které jsou provozovatelé oprávnění k jejich výdeji povinni poskytovat Ústavu na základě § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech ve znění účinném od 1.12. 2019.

Jsou nějaké léky na předpis, jejichž srovnání tu nelze najít?

V tuto chvíli není k dispozici srovnání parenterálních přípravků, jejichž preskripce je vázána řadou dalších preskripčních omezení (např. insuliny a jiné injekční lékové formy).
Srovnávač doplatků nevyhledává žádné varianty pro léky (léčivé přípravky) s lékovou formou s prodlouženým uvolňováním (Extended Release – XR).

Jak často se aktualizují ceny?

Ceny jsou aktualizovány každý měsíc, vždy k 1. dni v měsíci a jsou průměrem cen všech aktuálně vydaných balení na trhu za poslední měsíc. Navíc Vám dokáže nabídnout dostupnou alternativu s nejnižším doplatkem, za kterou lze navržený lék zaměnit (dle § 83, odst. 2 zákona o léčivech 378/2007 Sb.)

Jakou marži mají lékárny na lécích?

Ceny i marže lékáren u léků na předpis podléhají regulaci. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přiděluje každému léku maximální cenu a úhradu. Přirážka na léky je regulovaná a je tzv. degresivní, tzn. čím dražší lék, tím menší maximální přirážka. DPH na léky podléhá snížené sazbě a je 10%. Přirážku na léky si ale každá lékárna může upravit směrem dolů a snížit tak svůj doplatek na daný lék. Proto se v jednotlivých lékárnách mohou doplatky na léky lišit.

Mám si aktuální výši doplatku zkontrolovat v lékárně?

Určitě ano a jsou pro to hned dva důvody:

V případě, že došlo k 1. dni tohoto měsíce ke změně v úhradě daného léku, může se projevit výše aktuálního doplatku ve srovnávači až s několikadenním zpožděním. Aktuální výši doplatku je proto vždy důležité zkontrolovat ve Vaší lékárně.

Údaje o doplatcích a úsporách na doplatcích v případě náhrad, které srovnávač vyhledává, vycházejí z měsíčních hlášení všech lékáren v Čechách a jde sice o v daném měsíci aktuální a reálné doplatky, ale vždy jde o průměr ze všech lékáren, které v daném měsíci lék v lékárně vydaly. Aktuální doplatek se může ve Vaší konkrétní lékárně lišit, a proto jej musíte vždy ověřit.