Bolesti kloubů a svalů. Čím je natřít, aby bolest ustoupila?

Jedná se o přípravky, které se aplikují přímo v místě, kde pociťujeme potíže. Nejčastěji bolest nebo ztuhlost. Jedná se o tzv. topické přípravky ve formě náplastí, gelů, krému nebo sprejů. Ty můžeme zakoupit bez receptu volně v lékárně. Najdeme jich opravdu hodně. Mnohé mají status zdravotnických prostředků nebo kosmetických přípravků, obsahují různé bylinné extrakty.

V tomto textu se však chceme zaměřit na volně prodejná léčiva k místnímu použití, která obsahují většinou jednu, maximálně dvě léčivé látky, s přesně deklarovaným množstvím. Ty mají ověřenou účinnost, státními úřady jsou schváleny k indikaci na léčbu konkrétní diagnózy. Proto je rovněž vhodné zmínit, že mají své místo i v doporučeních mezinárodních odborných společností ortopedů, revmatologů nebo dalších organizací, které se zabývají managementem léčby pohybového aparátu.

Kdy použít lokální přípravky?

Topické přípravky jsou velmi často předmětem mediálních kampaní cílených přímo na konečného uživatele. Z pohledu účinku mají tyto přípravky poměrně široké pole působnosti. Pro koncového uživatele má význam znalost, za jaké situace lokální přípravky aplikovat.

Jedna z nejčastějších indikací je bolest kloubů, která souvisí s osteoartrózou, tedy degenerativním onemocněním kloubů. Mezinárodní doporučení odborníků také konstatují, že lokální přípravky by se měly používat, pokud je postižení omezeno pouze lokálně. Například není postiženo více kloubů. Bolest tedy nemusí být tlumena centrálně a zvládneme ji tlumit pouze aplikací náplastí, gelů nebo krémů. Průnik lokálně působících léků ze skupiny tzv. nesteroidních antirevmatik (zkratka NSAIDs, viz dále) přes kožní bariéru a do měkkých tkání a přímo do kloubu je omezen. Proto lze jejich aplikaci doporučit jen v kloubech uložených těsněji pod kůží, jako jsou kolenní a především ruční klouby, nikoliv však např. u bolesti kyčelních kloubů nebo páteře. Topické přípravky mohou být užívány v různých stadiích tohoto onemocnění. Často doplňují tzv. systémovou léčbu.

Nutno ovšem zdůraznit, že topické přípravky jsou vhodné nejen pro klouby, ale také pro různé stavy, které zasahují náš pohybový systém, konkrétně jeho jednotlivé součásti – šlachy, svaly, vazy. Farmaka v nich obsažené tlumí bolest a mají protizánětlivý účinek. Pokud se podíváme na příbalový leták takovýchto přípravků, nalezneme použití u celé škály potíží: lokální ošetření bolesti způsobené traumatem, zánětem šlach, svalů, vazů, pohmožděním, natažením, vyvrtnutím kloubů horních a dolních končetin. Lokální ošetření revmatických bolestí atd.

Aplikace topických léků je vhodná, pokud je náš problém akutní. V postiženém místě přípravek působí rychle a účinné látky se dostávají cíleně na postiženou tkáň. Lokální podání má smysl, pokud náš problém není ještě příliš vážný a většinou není postižení na více místech těla nebo pokud funguje spolehlivě jako pomocná terapie. Ale to už jsme zmínili.

Nicméně za zmínku určité stojí i to, že pacienti užívající lokální NSAIDs, mají při aplikaci velká očekávání a s nimi se objevuje i velký placebo efekt. U lokálních forem byl vyčíslen až na 50 %. V případě léčby potíží pohybového aparátu to však není nic překvapivého.

Výhody topických přípravků

Pokud léky polykáme, účinná látka se dostává do trávicího traktu a odtud dochází k jeho vstřebání do krve. Účinné léky se tak dostávají do krevního oběhu, tj. do systémové cirkulace a mají účinek  systémový. Není tedy omezen pouze lokálně na jedno místo. Nevýhodou takového podání jsou však i nežádoucí účinky daného léčiva. Abychom se těmto nežádoucím účinkům vyhnuli, podává se stejná daná látka pouze lokálně. Je tak zabezpečeno, že působí pouze v daném místě, nikoli systémově na další orgány, a minimalizují se tak především systémové nežádoucí účinky. Z toho důvodu odborníci doporučují užívání topických NSAIDs především u lidí nad 75 let a nebo tam, kde systémový účinek představuje riziko pro srdce, cévy, trávicí soustavu a ledviny pacienta.

Při dlouhodobém podávání lokálně se sice část léčiva může skrze kapiláry v kůži dostat do systémové cirkulace. Nicméně hladina v krvi je výrazně nižší než při celkovém podání a nežádoucí účinky jsou tak naprosto minimální.   Topické formy NSAIDs se svým účinkem navíc mohou vyrovnat celkově podaným NSAIDs, a  to už během druhého týdne užívání.

Výhoda topicky podaných NSAIDs je také především u lidí, kteří užívají více léků, především senioři. Sníží se tak nežádoucí interakce léků, které mají vliv na jejich vlastní účinek. Jedná se hlavně o warfarin, některé léky na vysoký krevní tlak nebo aspirin. Výskyt nežádoucích interakcí se sníží i díky tomu, že topicky podaná NSAIDs mohou snížit spotřebu celkových NSAIDs až o 40 %.

Pošlite tip na tento článok svojim blízkym